U više navrata tokom borbe protiv virusa Covid-19 donirali smo vodu kako za bolesnike smeštene u opštoj bolnici Novi Pazar obolelim od virusa Korona, tako i za medicinsko osoblje koje je tu radilo i sve one koji su dolazili na preglede u Covid ambulantama.

Šleper vode za naše sugrađane donacija Humanitarnih udruženja “SEVAP” i “OTVORENA RUKA” uz pomoć neumornih volontera brzo raspoređena ravnomerno po svim odeljenjima.

🔸 Voda je raspoređena po svim covid odeljenjima, hitnoj službi i opštoj praksi doma zdravlja, nekolilo paleta vode je poslato za non covid odeljenja smeštena u Novopazarskoj banji kao i za štićenike Gerentološkog centra.

🔹 Koliko je ova donacija značajna govore slike da su volonteri odmah došli u skafandere i poneli vodu u crvenu zonu pacijentima koji se leče od korone.

✔️ #SEVAP#OTVORENARUKA#ZASVOJNARODZASVOJGRADПРИКАЖИ МАЊЕ

„Najbolja sadaka je vodom napojiti žedne.“

( Hadis bilježi Ahmed, Ebu Davud, Nesai’, Ibn Madže, Ibn Hibban, Hakim, Sujuti i Ebu Ja’la. Hadis je hasen/dobar )