O našem udruženju

Postoji neko vjerovanje da se svaki čovjek rađa kao dobra osoba, a onda neko tu vrlinu vremenom izgubi, a neko se trudi da je što duže zadrži.

Sam pojam „dobra osoba“ se može tumačiti na različite načine, ali je taj pojam poslanik Muhamed s.a.w.s. najbolje pojasnio rečenicom: „Najbolji od vas je onaj koji koristi ljudima, a najgori od vas je onaj koji šteti ljudima“.

Vođeni ovim riječima, grupa mladih ljudi je došla na ideju da osnuje udruženje sa osnovnim ciljem da pomogne onima kojima je pomoć potrebna, da budu oni koji su od koristi ljudima.

Željeli su da ime udruženja asocira na humanitarni rad kojim će se baviti i koji će postati prepoznat  ne samo u gradu i regionu, već i u cijeloj Srbiji.

Tako je nastala „Otvorena ruka“.

Udruženje sprovodi različite humanitarne akcije: podjelu humanitarnih paketa sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima, obezbeđivanje svezaka i školskog pribora, pružanje besplatnih ljekarskih pregleda, prikupljanje sredstava za kupovinu ogrevnog drveta i održavanje tribina sa temama o potrebi činjenja dobrih djela i pomaganja drugima.

 

Naša misija

‘’Došli smo do zaključka da nam od osmijeha zadovoljnog djeteta koje smo
pomogli veću satisfakciju i podstrek za humanitarni rad daje osmijeh i zadovoljstvo
roditelja čije smo dijete pomogli na razne načine’’ .
Naša je želja da budemo uvijek na usluzi onima koji su u potrebi. Hoćemo
osmijehe na dečija lica i zadovoljne roditelje koji bezbrizno gledaju svoju djecu kako
odrastaju. Trudimo se da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija .
Osnovna misija udruženja jeste da pomogne svim socijalno ugroženim kategorijama
stanovništva, sahmohranim roditeljima, porodicama bez stalnih primanja, siročadi,
invalidima, bolesnicima i svima koji su u potrebi…
U želji da olakšamo našim socijalno ugroženim porodicama, te da im odagnamo neke
od njihovih brojih briga i problema, u junu 2014. godine osnovali smo humanitarnu
organizaciju „Otvorena ruka“ kroz koju želimo okupiti što veći broj volontera, simpatizera
i donatora, kako bi što veći broj potrebnih osjetio plodove rada ove organizacije.

Naša vizija

Još od nastanka prvog društva postojala vizija koju su nosili određeni ljudi koji su imali želju da ne bude siromašnih , da ne bude gladnih i potlačenih i da se uvijek nađu na usluzi onima koji su u potrebi.

E to je naša vizija…

Naša priča

Kako smo počeli

Registrovani smo u Agenciji za privredne registre, 23.06.2014.god. Naša prva akcija je bila sa 8 paketa za isto toliko socijalno ugroženih porodica u Novom Pazaru. Delili smo se u manje grupe i pakete nosili na kućne pragove naših korisnika.
Lekari su odmah počeli sa obilaskom obližnjih sela i vršili besplatne lekarske preglede.

Naši planovi

Naši planovi su da naša Otvorena ruka stigne do svih onih kojima je pomoć potrebna. Iako izvodimo akcije širom regiona želja nam je da otvorimo predstavništva udruženja u još nekoliko gradova jer znamo da postoji potreba i u drugim gradovima za pomaganje onih koji su u potrebi, možda i više nego što je sada u Novom Pazaru.

Postani već danas volonter

‘’Volontiranje je dobrovoljna, neprofitna i neplaćena aktivnost koju pojedinac ili grupa preduzimaju zarad dobrobiti drugog lica ili grupe (obično u socijalnoj potrebi), zajednice u kojoj žive ili cijelog društva.’’

Ukoliko vam je ideja humanosti bliska i želite da budete od društvene koristi tako što ćete u slobodno vrijeme pomagati onima koji su u potrebi javite nam se putem web sajta i postanite volonter i član udruženja „Otvorena ruka“ 

Volonteri su neplaćeni ne zato što su bezvredni, već zato što su neprocenjiv i!

Pridruži se

POMOĆ U CIJELOM NAŠEM REGIONU

Nismo htjeli da se ograničimo na naš grad već smo djelovali i šire. Od nastanka migranstke krize organizovali smo mnoge akcije pomoći svima onima koji su kroz našu zemlju išli put zapada. Svakako je najveća ona u jesen 2015. godine gde smo u saradnji sa Kulturnim Centrom i RTV Novi Pazar nedelju dana prikupljali pomoć i sa punim kamionom, autobusom sa oko 20ak volontera i autom otišli put Beograda i Šida gde smo nahranili hiljade migranata, dali im hrane za još nekoliko dana, dali im odeću, obuću, pampers pelene za djecu, slatkiše , vodu i još mnogo toga.

 Isto tako smo više puta obilazili centre za azilante u Tutinu i Sjenici a mnogo puta ih pomogli kada su prolazili kroz naš grad čak smo za jednu porodicu organizovali dženazu jer im je maleni dječak poginuo u blizina grada Raške pa su želeli da ga sahrane po islamskim propisima. Nekoliko dana su bili naši gosti i morali su krenuti dalje a neutešni roditelji su se jedva odvojili od mezara malog dečaka koji osta u našem gradu kao svjedok generacijama koje dolaze.

 Naša pomoć u vidu namirnica i garderobe stiže i do siromašnih porodica u Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Priboju, Raški, Prijepolju, Smederevu i Kraljevu… 

Od Abdullaha b. Abbasa r.a. prenosi se da je pripovijedio: „Ja sam čuo Resullaha s.a.v.s. kada kaže: – Nema muslimana koji obuče drugog muslimana, a da neće biti u Allahovoj zaštiti sve dok ijedna krpa te odjeće bude na tom čovjeku!“ (Tirmizi: 2484)