Humanitarne akcije

Udruženje građana “Otvorena ruka“sprovodi različite humanitarne akcije: podjelu humanitarnih paketa sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima, obezbeđivanje svezaka i školskog pribora, pružanje besplatnih ljekarskih pregleda, prikupljanje sredstava za kupovinu ogrevnog drveta i održavanje tribina sa temama o potrebi činjenja dobrih djela i pomaganja drugima.

Prilagođavamo se svim onim stanjima u kojima se zajednica nalazi tako da smo dolaskom korona virusa u naše krajeve donirali mnogo pamučnih maski i vizira kako za lekare I ostalo medicinsko osoblje tako i sve one koji sun am se obratili da im je to potrebno.        

 Naši stari su naš ponos

Poseban je način pomaganja starijih osoba. Pored davanja paketa sa namirnicama onima koji imaju veoma male penzije ili skoro nikakva primanja oni su česti posetioci kod naših lekara gdje dolaze na besplatan pregled, besplatne lekove koje ne mogu uzeti na recept i za brojne savjete koje dobijaju od naših lekara. Mnogima često nije potrebna nikakva materijalna pomoć ali onu nam dođu ili nas pozovu da nešto pitaju i tu se vidi da im je potreban razgovor, neka topla riječ a kod nas ni osmjeh nikada ne izostane.

“I osmijeh je sadaka

Jetim/siroče – prilika za brojna dobročinstva

Jetimi ili siročadi su djeca bez jednog ili oba roditelja. Status jetima imaju djeca dok su još mala, slaba, nisu punoljetna i nemaju mogućnosti sebi zaraditi. Pomaganje jetima je solidarnost starijih sa mlađima u društvu, jačih sa slabijima, ublažavanje bola zbog gubitka najdražih, zaštita nezbrinutih i nadoknada roditeljske pažnje. To je staranje našeg društva da mu mlađi ne bi bili izloženi skitanju i smutnji. Time naše društvo štiti i sebe – da ne bi bilo izloženo Božijoj kazni zbog toga što ugroženima nije ukazalo pažnju i zaštitilo ih.

Samohrani roditelji istinjski heroji

Brojni su problemi sa kojima se susreću samohrani roditelji pa je zato ova kategorija naših korisnika na prvom mjestu kada je pomaganje na mjesečnom nivou u pitanju. Mnogo je samohranih roditelja sa jednim ili više djece, stoga je za njih veliki izazov prehraniti djecu da ne pričamo o kirijama, ogrijevu i ostalim potrepštinama. Udruženje na spisku broji više od stotinu samohranih roditelja samo na području grada Novog Pazara!

Mladi su naša budućnost

Naša pažnja i rad sa studentima je zasnovan na jednom uzajamnom pomaganju. Pored stipendija u vidu novca, naši članovi profesori često rade sa njima u vidu usavršavanja iz određene oblasti, pripreme za prijemne ispite kao i za polaganje ispita. Oni nam vraćaju da često dolaze i sa nama volontiraju, idu u akcije  pa tako, i sebe i druge podstiču za činjenje dobrih djela.

Pomoć u celom našem regionu

Pomažemo više od 500 porodica
Za jednog humanitarca najbolje riječi koje može čuti od onoga kojeg pomaže jesu riječi: ”Hvala
što ste nam pomagali, sada nam nije potrebno, stali smo na noge, zaposlili smo se, i možete davati nekom kome je potrebnije”. Nažalost ovu rečenicu nema priliku da izgovori veći broj porodica pa smo mi tu da nastavljamo da pomažemo sve one kojima je pomoć potrebna sa onim čime raspolažemo. Najveću zaslugu za pomaganje imaju naši donatori, dobrotvori koji ne žale svoje imetke na putu
činjenja dobra, i za njih od nas i naših korisnika ide jedno veliko “HVALA”, a oni dobro znaju ko će njih za njihova dobra djela nagraditi.
”Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen…”
(Kur’an – Al An’am 160)

SKUPILI SMO DO SADA I VRATILI DUG OD 22.000 DINARA

Najbolje dobro djelo koje danas čovjek može učiniti jeste da vrati dug neke porodice, u potpunosti ili dio , koliko je u mogućnosti.

To možete učiniti preko nas namenskom donacijom, a i sami, jednostavno odete do neke mahalske prodavnice, tražite svesku sa dugovima i platite koliko ste u mogućnosti za nekoga koga poznajete ili ne poznajete.

Vraćanjem duga pomažete i dužnika a i samog prodavca, pa neka i njima to bude nagrada jer čekaju ljude za svoj novac i po nekoliko mjeseci.